Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009

Μετάβαση των νέων στον κόσμο της εργασίας

Μετάβαση των νέων στον κόσμο της εργασίας
Η μετάβαση από το σχολείο στην αμειβόμενη απασχόληση , η μετάβαση
από την εργασία σε περίοδο ανεργίας , η μετάβαση σε άλλο χώρο εργασίας ή
σε άλλη ειδικότητα , είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα μετάβασης στον
κόσμο της εργασίας .
α . Η μετάβαση από το σχολείο στον κόσμο της εργασίας είναι μία
διαδικασία σημαντική , διότι συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα του ατόμου να
κερδίζει χρήματα και επομένως να αυτονομηθεί . Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε
πως είναι μικρό το ποσοστό των τελειοφοίτων του Ενιαίου Λυκείου , σε
σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες , που επιλέγουν την κατευθείαν ένταξη
σε εργασία . Συνήθως ασκείται πίεση από την οικογένεια προς τα παιδιά να
σπουδάσουν , να πάρουν ένα πτυχίο . Αυτό φυσικά δεν είναι κατακριτέο , αλλά
συχνά φθάνει σε υπερβολές . Έχουν δηλαδή αναφερθεί περιπτώσεις , κατά τις
οποίες οι γονείς επιμένουν το παιδί τους να επαναλάβει τις προσπάθειες για
εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση , δύο και τρεις φορές , παρόλο που
το ίδιο δε δείχνει την ανάλογη διάθεση . Σε άλλες περιπτώσεις επιμένουν να
εγγραφεί σε κάποια σχολή ( ΙΕΚ ή εργαστήριο ελευθέρων σπουδών )
ακόμη και όταν το ίδιο δεν ενδιαφέρεται για τη συγκεκριμένη ειδικότητα . Σε
αρκετές πάντως περιπτώσεις οι νέοι εντάσσονται στον κόσμο της εργασίας ,
έχοντας στο στόμα τη στυφή γεύση από την αποτυχία εισόδου στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή τις ημιτελείς σπουδές . Αυτός είναι ο κύριος λόγος
που η οικογένεια κατά την περίοδο αυτής της μετάβασης οφείλει να είναι
ιδιαίτερα προσεκτική και να προσφέρει στο νέο άτομο τις παρακάτω ευκαιρίες
Δημιουργία και συντήρηση , μέσα στην οικογένεια , κλίματος κατανόησης
και αποδοχής .
Συζητήσεις στο πλαίσιο της ευρύτερης οικογένειας πάνω σε θέματα
απασχόλησης , αμοιβών και εργασιακών σχέσεων .
Διευκόλυνση επισκέψεων του νέου στο χώρο εργασίας ενός νέου συγγενή
ή φίλου , που πρόσφατα προσλήφθηκε .
Συζήτηση με τους γονείς σχετικά με προτιμήσεις για επαγγέλματα , για
συνθήκες εργασίας , ευκαιρίες που παρουσιάζονται και τα μελλοντικά
σχέδια .
Ευκαιρίες για μη αμειβόμενη μικρής διάρκειας απασχόληση (
εμπειρία ) στην επιχείρηση ενός φίλου ή συγγενή , ακόμη και σε θέση που
δεν θα ήταν της προτίμησής του .
Οικονομική στήριξη για τη συμμετοχή σε σεμινάρια άτυπης εκπαίδευσης –
κατάρτισης .
Ενημέρωση από φυλλάδια και άλλες πηγές , σε θέματα απασχόλησης και
κατάρτισης καθώς και σχετικά σχόλια .
β . Μετάβαση των Νέων από την Εργασία σε Κατάσταση Ανεργίας .
Λόγω των τελευταίων κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων στην Ευρώπη
γενικά και στη χώρα μας , είναι πολύ πιθανό ένα νέο άτομο να χρειαστεί να
περάσει από μια περίοδο ανεργίας και γι ’ αυτό χρειάζεται η ανάλογη
προετοιμασία και στήριξη του νέου από τους πολύ δικούς του ανθρώπους .
Στην περίπτωση που ο νέος χάσει την εργασία του για οποιοδήποτε λόγο
(, εγκατάλειψη της εργασίας για προσωπικούς λόγους κτλ ), η
οικογένεια και πάλι θα σταθεί στο πλάι του με :
 Προσωρινή οικονομική του κάλυψη κατά το δυνατόν .
 Συζήτηση σε κλίμα κατανόησης , σε σχέση με τα νέα δεδομένα και
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας αλλά και τις προσπάθειες που πρέπει ο
ίδιος να ξεκινήσει , ώστε να ανταποκριθεί στο σύγχρονο εργασιακό
περιβάλλον .
 Στήριξη στις πιθανές αποτυχίες να ξαναβρεί εργασία .
 Διευκόλυνση για προσωρινή απασχόληση ( και άμισθη ).
 Συνεχή ενημέρωση σχετικά με σεμινάρια επανακατάρτισης και ευκαιρίες
απασχόλησης .
 Ενθάρρυνση να αποκτήσει όσο το δυνατόν περισσότερα επαγγελματικά
εφόδια , για παράδειγμα να μάθει ή να τελειοποιήσει τις γνώσεις του σε μια
ξένη γλώσσα , να παρακολουθήσει μαθήματα Η /Υ, να
παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με το χώρο και το αντικείμενο
εργασίας που τον ενδιαφέρει , κτλ .
γ . Η Μετάβαση σε Άλλο Εργασιακό Περιβάλλον
Παρόλο που η μετάβαση αυτή είναι και σύντομη και δεν περικλείει
κινδύνους , ενώ αντίθετα συνήθως σηματοδοτεί αναβάθμιση και κρύβει
προσδοκίες επιτυχίας , η οικογένεια μπορεί και πάλι να προσφέρει :
 Ενθάρρυνση για τη χάραξη νέας προοπτικής .
 Πληροφορίες για τη νέα θέση εργασίας από συγγενείς , φίλους κτλ .
 Ευκαιρίες νέων επαφών – γνωριμιών , μέσω του οικογενειακού κύκλου .
 Συζητήσεις γύρω από τις απαιτήσεις της νέας θέσης και τις εμπειρίες του
ατόμου στη καινούργια του δουλειά .
Η Μετάβαση των Νέων στον Κόσμο των Ενηλίκων
Μετάβαση από την νηπιακή στην παιδική ηλικία , από την παιδική στην
εφηβική , μετάβαση από την εφηβεία στην ωριμότητα και την αυτονόμηση ,
δημιουργία σοβαρού δεσμού , γάμος , σοβαρή αναπηρία , διαζύγιο , απώλεια
του συντρόφου , είναι χαρακτηριστικές μεταβάσεις που βιώνει ή μπορεί να
βιώσει ένα άτομο . Αν η οικογένειά του βοηθήσει , και θα μπορούσε να
βοηθήσει , ανάλογα με τις συνθήκες , στην ουσία προλαβαίνει και υποκαθιστά
το Σύμβουλο . Ως παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε τη μετάβαση ενός
ατόμου από την εφηβεία στην ωριμότητα και την αυτονόμηση .
Η συμπεριφορά του εφήβου χαρακτηρίζεται από αντιδράσεις προς τους
γονείς , αμφισβήτηση , μεταπτώσεις , ίσως και τάσεις απομόνωσης . Σιγά - σιγά
όμως , ακολουθώντας τα πρότυπα και τις ιδέες του , ολοκληρώνει το σύστημα
των αξιών του και ωριμάζει . Φαίνεται πιο κατασταλαγμένος , μένει πιο
σταθερός στις φιλίες του , διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά τον εαυτό του και
το μέλλον του και , ανάλογα με τις συνθήκες και την πορεία που έχει χαράξει
οδεύει προς την ανεξαρτητοποίηση . Πρόκειται για διαδικασία που κρατάει
αρκετό καιρό , ίσως χρόνια . Γι ’ αυτό και οι γονείς μπορούν και πρέπει να
ενισχύσουν το νέο άτομο στην πορεία του αυτή με :
 Δημιουργία και διατήρηση μέσα στο σπίτι , κλίματος κατανόησης ,
αποδοχής , αγάπης .
 Προσφορά αρκετού χρόνου για συζητήσεις και συντροφιά με το έφηβο .
 Καθημερινή απόδειξη της εμπιστοσύνης τους προς αυτόν .
 Ανάθεση ευθυνών , ώστε σταδιακά να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες .

Διατσέντα Φανού-Φουσκαρίνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου