Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009

Η μετάβαση των εφήβων από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή την κατάρτιση

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εισαγωγή των νέων φοιτητών στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας γίνεται επίκαιρη η έννοια τα μετάβασης και μάλιστα εν προκειμένω, για τους πτυχιούχους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι υποψήφιοι φοιτητές στα παραπάνω Ιδρύματα.
Η Γ ’ τάξη Λυκείου - ανέκαθεν υπήρξε σταθμός για την παραπέρα
πορεία των τελειοφοίτων προς την επαγγελματική κατάρτιση , την
απασχόληση ή τις σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση . Ειδικά σήμερα ,
με την αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ , οι
σπουδές στο Ενιαίο Λύκειο και ιδιαίτερα οι επιδόσεις στα μαθήματα της
Γ ’ τάξης , καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το μέλλον των μαθητών . Όσοι πάρουν
το απολυτήριο , έχουν μεγάλη πιθανότητα να βρουν μια θέση σε ένα Τμήμα
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης . Ανάλογα βέβαια και με τις προτιμήσεις τους ,
η υψηλή βαθμολογία παρέχει πρόσβαση στα Τμήματα ‘’ ζήτησης ’’
( η κοινή γνώμη φαίνεται να αξιολογεί τα τμήματα Ιατρικής ,
Πληροφορικής , Νομικής , Μηχανολόγων Μηχανικών , ΜΜΕ κ ..).
Πόσο προετοιμασμένα είναι τα παιδιά μας γι’αυτό το πέρασμα από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο ; Είναι εύκολη υπόθεση να βρεθείς από τα θρανία του σχολείου στο Πανεπιστήμιο ή στα ΑΤΕΙ ;
Η σχολική ζωή μάλλον χαρακτηρίζεται από την καθημερινή παρουσία στην τάξη , το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου και τη συνεχή αξιολόγηση από τους καθηγητές . Οι γονείς έρχονται στο σχολείο , ρωτούν για την πρόοδο των παιδιών τους και τα καθοδηγούν στην προσπάθειά τους . Οι σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αντίθετα, χαρακτηρίζονται από ευέλικτα προγράμματα , που σε κάποιες περιπτώσεις
γίνονται ατομικά προγράμματα σπουδών , ανάλογα με τα μαθήματα επιλογής
που δηλώνει ο φοιτητής . Χρειάζεται σοβαρή προσπάθεια , αν ο σπουδαστής
δεν είναι προετοιμασμένος , για να αντιληφθεί την ποικιλία των μαθημάτων , τις
διαφορετικές αίθουσες , τους διδάσκοντες καθηγητές και τα πάμπολλα
σημειώματα στους πίνακες ανακοινώσεων , να καταρτίσει το πρόγραμμά του ,
να αρχίσει έγκαιρα την παρακολούθηση μαθημάτων , να προμηθευτεί τα
συγγράμματα και να ξεκινήσει τη μελέτη του . Η ένταξη σε φοιτητικές
συντροφιές , η ψυχαγωγία στο πλαίσιο της φοιτητικής ζωής , έχει για αρκετούς
φοιτητές κάποιες δυσκολίες , όπως και η προσωπική ζωή στο σπίτι , ιδιαίτερα
για όσους προέρχονται από άλλες πόλεις .
Η προετοιμασία του υποψήφιου φοιτητή για την ομαλή μετάβασή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή την Κατάρτιση όσο απαραίτητη κι αν φαίνεται , είναι ελλιπής , μέσα στην αδιάκοπη προσπάθειά του να διατηρεί καλούς βαθμούς σε όλα τα μαθήματα . Χρειάζεται προσωπική προσπάθεια για να βρει πληροφορίες , να συζητήσει με σπουδαστές , να μάθει για τη φοιτητική ζωή . Χρειάζεται το ίδιο το σχολείο να οργανώνει επισκέψεις με τους μαθητές σε ένα κοντινό ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης .
Χρειάζεται και η οικογένεια να βοηθήσει και σ ’ αυτόν τον τομέα το παιδί , που
στην Γ ’ τάξη φορτίζεται με τη συνήθως φιλότιμη προσπάθεια να επιτύχει
υψηλή βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα .
Οι προτάσεις που ακολουθούν αποτελούν παραδείγματα βοήθειας προς
τον / έφηβο / πάντοτε μέσα σε κλίμα αποδοχής , αγάπης και στήριξης από
τους γονείς :

 Συζητήσεις σχετικά με το πώς αντιλαμβάνεται τη φοιτητική ζωή και τις
υποχρεώσεις του /. Στις συζητήσεις αυτές καλό είναι να συμμετέχει
μέλος της οικογένειας που έχει ανώτερες ή ανώτατες σπουδές .
 Επίσκεψη στο ίδρυμα που υπολογίζει να περάσει , ώστε να αναγνωρίσει
τους χώρους , τον κόσμο και την ατμόσφαιρα της νέας κατάστασης
 Επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης προς τον / υποψήφιο / ή φοιτητή /
 Διευκόλυνση για την εξεύρεση στέγης , σε περίπτωση που η επιτυχία είναι
σε άλλο μέρος .
 Συζήτηση με ειλικρίνεια για θέματα οικονομικά . Αν υπάρχει ανάγκη ,
μπορεί και ο / νέος / να βοηθήσει τον οικογενειακό προϋπολογισμό, με
εργασία μερικής απασχόλησης .
 Διευκόλυνση για συντροφιά με άλλους υποψήφιους ή επιτυχόντες .
 Κατά το δυνατόν συνεχής ενημέρωση των γονέων και των
ενδιαφερομένων σε θέματα που αφορούν τις σπουδές, από εφημερίδες
και άλλα έγκυρα έντυπα .


Διατσέντα Φανού Φουσκαρίνη
Καθηγήτρια σύμβουλος Γραφείου ΣΕΠ Γυμνασίου Λεχαινών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου