Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010

Ο εθελοντισμός και η κοινωνία των πολιτών

Τοπική Αυτοδιοίκηση-Συμπράξεις με την κοινωνία των πολιτών
(Ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης και δημιουργίας για τις τοπικές κοινωνίες)


Είναι πολύ σημαντικό σε μια περίοδο μεταίχμιο για τις τοπικές κοινωνίες, κατά την οποία η τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να λειτουργήσει δυναμικά και αναπτυξιακά με καινούργιες υποδομές-υπηρεσίες και αρμοδιότητες που θα στοχεύουν:
1. Στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες,
2. στον διαφανή τρόπο προσλήψεων και λογοδοσίας της Αυτοδιοικητικής Δομής σε σχέση με τη διαχείριση του Δημοσίου χρήματος,
3. και στον στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη του Δήμου
ώστε να ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος όπου οι πολίτες, οι σύλλογοι οι οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών, οι αρχές του τόπου και όσοι ενδιαφέρονται για την τύχη του τόπου τους, να εκφράζουν τις απόψεις και τα οράματά τους, να καταθέτουν τις προτάσεις τους και τις ιδέες τους για τους καινούργιους Δήμους και την περιφέρεια ως μοντέλο αναπτυξιακού σχεδιασμού για την αποτελεσματική διοίκηση, την εναλλακτική πράσινη ανάπτυξη και την ποιοτική διαβίωση με την συμβολή της κοινωνίας των πολιτών και της έμπρακτης συμμετοχικής Δημοκρατίας.

Είναι κοινός τόπος ότι οι κοινωνίες προχωρούν και αναπτύσσονται όταν υπάρχει όραμα και σχεδιασμός για το μέλλον, όταν υπάρχει η πρωτοπορία και προωθείται η καινοτομία, όταν δημιουργείται ένα υγιές περιβάλλον για δράσεις και συνέργιες πολιτών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το στοίχημα για το μέλλον σένα παγκοσμιοποιημένο και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον αποτελεί το μοντέλο του Δήμου που σχεδιάζει αναπτυξιακά και δημιουργικά-επιλύει προβλήματα καθημερινότητας, δημιουργεί αλληλέγγυες δράσεις μέσω της κοινωνίας των πολιτών για τα αδύναμα και περιθωριοποιημένα στρώματα των πολιτών, «Επιχειρώντας» και δημιουργώντας έτσι με τους όρους της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που στηρίζεται σε υγιείς δυνάμεις και επιχειρηματικές δράσεις, τα οφέλη των οποίων καταλήγουν σε αυτούς που έχουν ανάγκη, αποδίδοντας έσοδα και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας για νέους και ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ή είναι άνεργοι.

Εδώ τίθεται το ζήτημα της ανάγκης για την προώθηση θεσμικών πρωτοβουλιών από μέρους της κυβέρνησης που θα αφορούν τοπικές συμπράξεις της Τ. Α με τις Μ. Κ. Ο, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις επιχειρήσεις κοινωνικής υπευθυνότητας με στόχο την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στους τομείς του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, του εναλλακτικού τουρισμού, των συνεταιρισμών για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ήδη ο Υπουργός εργασίας ο κ. Λοβέρδος εξήγγειλε την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ώστε να λειτουργήσουν εταιρίες κοινωνικής οικονομίας μέχρι τον Οκτώβρη, αυτή είναι μια σημαντική αλλαγή, για τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες.
Σε όλους τους Καλλικρατικούς Δήμους της Ηλείας μπορεί η κοινωνική επιχειρηματικότητα να προσφέρει μεγάλο οικονομικό πλεονέκτημα σε πολλές ομάδες πληθυσμού που μαραζώνουν ή αδυνατούν να δημιουργήσουν στη ζωή τους οικονομικές δυνατότητες. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία στους αγροτικούς συνεταιρισμούς για τη λειτουργία αγορών αγροτικών προϊόντων και διαμετακομιστικού κέντρου αυτών, για την πράσινη ανάπτυξη και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Σε όλους τους Δήμους της Ηλείας, υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης ώστε και εδώ το μοντέλο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μπορεί να λειτουργήσει άριστα για τη δημιουργία του οικολογικού τουρισμού με υποδομές- τόπους αναψυχής, ενδεικτικά αναφέρω, το Δάσος της Κάπελης, Καϊάφας, τις Αλυκές, το Κοτύχι, το δάσος του Κουνουπελιού, του αθλητικού τουρισμού με την ανάπτυξη υποδομών στο φράγμα του Πηνειού, και στο ιππικό κέντρο Ανδραβίδας, στη λίμνη του Καϊάφα, του Αρχαιολογικού- Μεσαιωνικού- συνεδριακού τουρισμού με έμφαση στα αντίστοιχα μνημεία : Υρμίνη Βουπρασίας, Κάστρο Χλεμούτσι, Αγία Σοφία Ανδραβίδας, Αρχαία Ήλιδα, Αρχαία Ολυμπία, ναός Επικούρειου Απόλλωνα και τις αποθήκες ΑΣΟ στα Λεχαινά, στον Πύργο κ.λ.π.

Αυτές οι αναπτυξιακές μορφές οικονομίας μέσω της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας μπορούν να δημιουργήσουν την καινούργια εποχή στην αυτοδιοίκηση, μπορούν να μας βγάλουν από την οικονομική κρίση, δίνοντας τη δυνατότητα στους Νέους Δήμους να λειτουργήσουν αναπτυξιακά σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών.

Η ενασχόλησή μου με την αρμοδιότητα του συντονισμού και της ενίσχυσης του εθελοντικού έργου μέσα από μια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μου επιτρέπει να θεωρώ ότι για να μη χαθεί το πολλαπλασιαστικό όφελος που έχει παραχθεί στην κοινωνία, στον τομέα του εθελοντισμού και της κοινωνίας των πολιτών, είναι αναγκαίο να υπάρξουν ρυθμίσεις στον καινούργιο Καλλικρατικό νόμο περί Τοπικής αυτοδιοίκησης που να αφορούν στη λειτουργία τέτοιων δομών-υπηρεσιών, διότι στο νέο πλαίσιο λειτουργίας των Καλλικρατικών Δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν προβλέπονται με σαφήνεια υπηρεσίες εθελοντισμού ίσως να εμπεριέχονται στην Υπηρεσία πολιτικής προστασίας ή στην αντίστοιχη παιδείας και πολιτισμού, αναφέρεται μόνον στο άρθρο 76 , στην προβλεπόμενη επιτροπή διαβούλευσης ότι συμμετέχουν οι εθελοντικές οργανώσεις, στην δε περιφέρεια στο άρθρο 178, στην περιφερειακή Δομή διαβούλευσης, γίνεται αναφορά επίσης για τη συμμετοχή των φορέων και των οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών, Αυτές οι υπηρεσίες λοιπόν μπορεί να ονομάζονται Γραφεία της κοινωνίας των πολιτών, είτε Εθελοντισμού ή όπως αλλιώς, στους Καλλικρατικούς Δήμους, με κεντρικό Περιφερειακό Γραφείο στο κάθε Νομαρχιακό Διαμέρισμα και στο οποίο μπορεί να υπάγεται το Μητρώο των Εθελοντικών και λοιπών των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών καθώς και μεμονωμένων Εθελοντών του Νομού και το οποίο θα είναι σε απόλυτη επικοινωνία με τα αντίστοιχα των Δήμων. Πιστεύω ότι η κατάτμηση του Μητρώου ανά υπηρεσία π.χ στην υπηρεσία περιβάλλοντος , πολιτικής προστασίας κ.λ.π. δεν υπηρετεί το πνεύμα της διάχυσης του Εθελοντισμού δεν υποβοηθά και δεν κινείται στην κατεύθυνση την συνέργειας δράσεων σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής.
Η κοινωνία των πολιτών στην οποία ανήκει κάθε σύλλογος, κάθε Εθελοντικός οργανισμός, χρειάζεται συνεχή ανατροφοδότηση, την κάθε είδους ενίσχυση, την επιμόρφωση των μελών της, η οποία μπορεί να επιτυγχάνεται μέσα από μνημόνια συμπράξεων και συντονισμού δράσεων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα του Ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου που σκοπεύουν στη μείωση των διαφορών ευημερίας του επιπέδου ζωής, για να δρα αποτελεσματικά στα διάφορα επίπεδα της καθημερινότητάς μας και να προωθείται έτσι η οικονομική και κοινωνική συνοχή
Αυτό τον ρόλο καλείται να τον επιτελέσει η τοπική Αυτοδιοίκηση με τις νέες υπηρεσίες ενίσχυσης του Εθελοντισμού που θα αποτελέσουν μοχλούς στήριξης, ενδυνάμωσης και προαγωγής του εθελοντικού έργου, της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας σε μια νέα εποχή που οραματιζόμαστε. Αυτές οι Δομές θέτοντας ως όραμα και στρατηγική τη συνεχή επικοινωνία με την κοινωνία των πολιτών μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην παραγωγή εθελοντικού έργου, σύμφωνα με καταγεγραμμένες ανάγκες, και μέσα από δραστηριότητες ακτιβισμού και λειτουργίας προστατευτικών δικτύων και δικτύων κοινωνικού κεφαλαίου. Αυτά τα δίκτυα τα οποία εμπεριέχουν συσσωρευμένη συλλογική γνώση, οργανωτική κουλτούρα και κοινωνικές δεξιότητες μπορούν να δημιουργήσουν δυνατότητες και νέες ευκαιρίες επενδύσεων στην τοπική κοινωνία.
Ιδιαιτέρως σε περιόδους κρίσεων οι Υπηρεσίες εθελοντισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν αφ’ ενός το συντονιστικό φορέα για την κατεύθυνση ανθρώπων και αγαθών εκεί που πραγματικά χρειάζεται και αφετέρου στην απλή καθημερινότητά μας, αποτελούν το συνδετικό κρίκο για την επικοινωνία και τη δημιουργική συνεύρεση και Δράση των οργανισμών και των Μ. Κ. Ο της κάθε τοπικής κοινωνίας.
Και επειδή το εθελοντικό κίνημα αποτελεί δείκτη κουλτούρας και ανάπτυξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής μιας χώρας είναι επιτακτική ανάγκη αυτή την περίοδο να προσδώσουμε ώθηση περαιτέρω στα βήματα που έχουμε κάνει εμπρός στον ευαίσθητο αυτό τομέα, στην καινούργια αυτοδιοικητική εποχή.


Διατσέντα Φανού Φουσκαρίνη, Νομαρχιακή Σύμβουλος , Υπεύθυνη Γραφείου Εθελοντισμού Νομαρχίας Ηλείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου