Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2009

Ο σύγχρονος εθελοντισμός

.
Δεκάδες χιλιάδες πολιτών σ’όλο τον κόσμο ενεργοποιούνται μέσα απ’τον πολυσχιδή χώρο των εθελοντικών οργανώσεων που παρουσιάζει χαρακτηριστικά ποιοτικής αναβάθμισης, ενίσχυσης του ρόλου και της αποτελεσματικότητάς του, ώστε να μιλάμε για κοινωνική οικονομία, για κοινωνία των πολιτών, για προστατευτικά δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης .Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά συνίστανται
στην υψηλής στάθμης οργάνωση των εθελοντικών οργανώσεων που στην πλειονότητά τους(χωρίς να λείπουν και οι αρνητικές πλευρές) επιδιώκουν την πολιτικοποίηση των θέσεών τους, όχι με την έννοια της επιδίωξης συμμετοχής στην εξουσία, αλλά με την μακροχρόνια προσπάθεια για την εκ των κάτω ανάδυση καλών πρακτικών και νομοθετικών προτάσεων με κύρος.
Με τη μεγάλη διεύρυνση των τομέων παρέμβασης από την παραδοσιακή έμφαση στην ανακούφιση των πασχόντων και την καταπολέμηση της φτώχειας, της υπεράσπισης και προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ευάλωτων κονωνικά ομάδων, την προστασία του περιβάλλοντος-βιωσιμότητα, την αειφορία και την πράσινη ανάπτυξη, θέματα που μπορούν να χαρακτηρισθούν μεταϋλιστικά και παγκόσμιας σημασίας και προοπτικής.
Και βεβαίως το σύγχρονο εθελοντικό κίνημα βρίσκεται στην κατεύθυνση της καλλιέργειας δημοκρατικών αξιών και ιδεών όπως η προώθηση της αυτοοργάνωσης μειονεκτούντων κοινωνικών στρωμάτων ώστε να κατακτήσουν μέσα από μεταρρυθμίσεις το δικαίωμα στην εργασία και την κοινωνία , το δικαίωμα στην αξιοπρεπή διαβίωση.
Παρότι συχνά αμφισβητείται η αξία της εθελοντικής προσφοράς με διάφορα επιχειρήματα όπως αυτό του προσπορισμού ιδίου οφέλους μπορώ να παραθέσω επιχειρήματα που καταδεικνύουν την σπουδαιότητα του υγιούς εθελοντισμού για τη ζωή μας και την ποιοτική ανάγνωση αυτής όπως:
Ο εθελοντισμός
· αποτελεί έκφραση αλτρουϊσμού και μέσο κοινωνικής ολοκλήρωσης.
· Μέσο αγωγής της προσωπικότητας.
· Μέσο εξοικονόμησης κρατικών πόρων
· Λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στις πολύπλοκες γραφειοκρατικές υπηρεσίες και τον ίδιο τον άνθρωπο.
· Ως φορές αλλαγής για δύσκαμπτες κρατικές Δομές.
· Απαραίτητο στοιχείο δημοκρατικής έκφρασης και συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
· Λειτουργεί ως θεραπευτικό μέσον με το «άνοιγμα» του εθελοντή στον πλησίον.
· Αποτελεί μέσον για την από-επαγγελματοποίηση της ανθρώπινης προσφοράς.
· Λειτουργεί ως μέσον πειραματισμού και συνεχούς ανανέωσης με την ανατροφοδότηση των υπηρεσιών με φρέσκες ιδέες και ανανεωμένες μεθόδους.
Διατσέντα Φανού Φουσκαρίνη
Νομαρχιακή Σύμβουλος, Υπεύθυνη Εθελοντισμού της Ν. Α. Ηλείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου