Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009

Η μετάβαση των εφήβων από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή την κατάρτιση

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εισαγωγή των νέων φοιτητών στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας γίνεται επίκαιρη η έννοια τα μετάβασης και μάλιστα εν προκειμένω, για τους πτυχιούχους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι υποψήφιοι φοιτητές στα παραπάνω Ιδρύματα.
Η Γ ’ τάξη Λυκείου - ανέκαθεν υπήρξε σταθμός για την παραπέρα
πορεία των τελειοφοίτων προς την επαγγελματική κατάρτιση , την
απασχόληση ή τις σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση . Ειδικά σήμερα ,
με την αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ , οι
σπουδές στο Ενιαίο Λύκειο και ιδιαίτερα οι επιδόσεις στα μαθήματα της
Γ ’ τάξης , καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το μέλλον των μαθητών . Όσοι πάρουν
το απολυτήριο , έχουν μεγάλη πιθανότητα να βρουν μια θέση σε ένα Τμήμα
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης . Ανάλογα βέβαια και με τις προτιμήσεις τους ,
η υψηλή βαθμολογία παρέχει πρόσβαση στα Τμήματα ‘’ ζήτησης ’’
( η κοινή γνώμη φαίνεται να αξιολογεί τα τμήματα Ιατρικής ,
Πληροφορικής , Νομικής , Μηχανολόγων Μηχανικών , ΜΜΕ κ ..).
Πόσο προετοιμασμένα είναι τα παιδιά μας γι’αυτό το πέρασμα από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο ; Είναι εύκολη υπόθεση να βρεθείς από τα θρανία του σχολείου στο Πανεπιστήμιο ή στα ΑΤΕΙ ;
Η σχολική ζωή μάλλον χαρακτηρίζεται από την καθημερινή παρουσία στην τάξη , το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου και τη συνεχή αξιολόγηση από τους καθηγητές . Οι γονείς έρχονται στο σχολείο , ρωτούν για την πρόοδο των παιδιών τους και τα καθοδηγούν στην προσπάθειά τους . Οι σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αντίθετα, χαρακτηρίζονται από ευέλικτα προγράμματα , που σε κάποιες περιπτώσεις
γίνονται ατομικά προγράμματα σπουδών , ανάλογα με τα μαθήματα επιλογής
που δηλώνει ο φοιτητής . Χρειάζεται σοβαρή προσπάθεια , αν ο σπουδαστής
δεν είναι προετοιμασμένος , για να αντιληφθεί την ποικιλία των μαθημάτων , τις
διαφορετικές αίθουσες , τους διδάσκοντες καθηγητές και τα πάμπολλα
σημειώματα στους πίνακες ανακοινώσεων , να καταρτίσει το πρόγραμμά του ,
να αρχίσει έγκαιρα την παρακολούθηση μαθημάτων , να προμηθευτεί τα
συγγράμματα και να ξεκινήσει τη μελέτη του . Η ένταξη σε φοιτητικές
συντροφιές , η ψυχαγωγία στο πλαίσιο της φοιτητικής ζωής , έχει για αρκετούς
φοιτητές κάποιες δυσκολίες , όπως και η προσωπική ζωή στο σπίτι , ιδιαίτερα
για όσους προέρχονται από άλλες πόλεις .
Η προετοιμασία του υποψήφιου φοιτητή για την ομαλή μετάβασή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή την Κατάρτιση όσο απαραίτητη κι αν φαίνεται , είναι ελλιπής , μέσα στην αδιάκοπη προσπάθειά του να διατηρεί καλούς βαθμούς σε όλα τα μαθήματα . Χρειάζεται προσωπική προσπάθεια για να βρει πληροφορίες , να συζητήσει με σπουδαστές , να μάθει για τη φοιτητική ζωή . Χρειάζεται το ίδιο το σχολείο να οργανώνει επισκέψεις με τους μαθητές σε ένα κοντινό ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης .
Χρειάζεται και η οικογένεια να βοηθήσει και σ ’ αυτόν τον τομέα το παιδί , που
στην Γ ’ τάξη φορτίζεται με τη συνήθως φιλότιμη προσπάθεια να επιτύχει
υψηλή βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα .
Οι προτάσεις που ακολουθούν αποτελούν παραδείγματα βοήθειας προς
τον / έφηβο / πάντοτε μέσα σε κλίμα αποδοχής , αγάπης και στήριξης από
τους γονείς :

 Συζητήσεις σχετικά με το πώς αντιλαμβάνεται τη φοιτητική ζωή και τις
υποχρεώσεις του /. Στις συζητήσεις αυτές καλό είναι να συμμετέχει
μέλος της οικογένειας που έχει ανώτερες ή ανώτατες σπουδές .
 Επίσκεψη στο ίδρυμα που υπολογίζει να περάσει , ώστε να αναγνωρίσει
τους χώρους , τον κόσμο και την ατμόσφαιρα της νέας κατάστασης
 Επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης προς τον / υποψήφιο / ή φοιτητή /
 Διευκόλυνση για την εξεύρεση στέγης , σε περίπτωση που η επιτυχία είναι
σε άλλο μέρος .
 Συζήτηση με ειλικρίνεια για θέματα οικονομικά . Αν υπάρχει ανάγκη ,
μπορεί και ο / νέος / να βοηθήσει τον οικογενειακό προϋπολογισμό, με
εργασία μερικής απασχόλησης .
 Διευκόλυνση για συντροφιά με άλλους υποψήφιους ή επιτυχόντες .
 Κατά το δυνατόν συνεχής ενημέρωση των γονέων και των
ενδιαφερομένων σε θέματα που αφορούν τις σπουδές, από εφημερίδες
και άλλα έγκυρα έντυπα .


Διατσέντα Φανού Φουσκαρίνη
Καθηγήτρια σύμβουλος Γραφείου ΣΕΠ Γυμνασίου Λεχαινών

Μετάβαση των νέων στον κόσμο της εργασίας

Μετάβαση των νέων στον κόσμο της εργασίας
Η μετάβαση από το σχολείο στην αμειβόμενη απασχόληση , η μετάβαση
από την εργασία σε περίοδο ανεργίας , η μετάβαση σε άλλο χώρο εργασίας ή
σε άλλη ειδικότητα , είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα μετάβασης στον
κόσμο της εργασίας .
α . Η μετάβαση από το σχολείο στον κόσμο της εργασίας είναι μία
διαδικασία σημαντική , διότι συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα του ατόμου να
κερδίζει χρήματα και επομένως να αυτονομηθεί . Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε
πως είναι μικρό το ποσοστό των τελειοφοίτων του Ενιαίου Λυκείου , σε
σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες , που επιλέγουν την κατευθείαν ένταξη
σε εργασία . Συνήθως ασκείται πίεση από την οικογένεια προς τα παιδιά να
σπουδάσουν , να πάρουν ένα πτυχίο . Αυτό φυσικά δεν είναι κατακριτέο , αλλά
συχνά φθάνει σε υπερβολές . Έχουν δηλαδή αναφερθεί περιπτώσεις , κατά τις
οποίες οι γονείς επιμένουν το παιδί τους να επαναλάβει τις προσπάθειες για
εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση , δύο και τρεις φορές , παρόλο που
το ίδιο δε δείχνει την ανάλογη διάθεση . Σε άλλες περιπτώσεις επιμένουν να
εγγραφεί σε κάποια σχολή ( ΙΕΚ ή εργαστήριο ελευθέρων σπουδών )
ακόμη και όταν το ίδιο δεν ενδιαφέρεται για τη συγκεκριμένη ειδικότητα . Σε
αρκετές πάντως περιπτώσεις οι νέοι εντάσσονται στον κόσμο της εργασίας ,
έχοντας στο στόμα τη στυφή γεύση από την αποτυχία εισόδου στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή τις ημιτελείς σπουδές . Αυτός είναι ο κύριος λόγος
που η οικογένεια κατά την περίοδο αυτής της μετάβασης οφείλει να είναι
ιδιαίτερα προσεκτική και να προσφέρει στο νέο άτομο τις παρακάτω ευκαιρίες
Δημιουργία και συντήρηση , μέσα στην οικογένεια , κλίματος κατανόησης
και αποδοχής .
Συζητήσεις στο πλαίσιο της ευρύτερης οικογένειας πάνω σε θέματα
απασχόλησης , αμοιβών και εργασιακών σχέσεων .
Διευκόλυνση επισκέψεων του νέου στο χώρο εργασίας ενός νέου συγγενή
ή φίλου , που πρόσφατα προσλήφθηκε .
Συζήτηση με τους γονείς σχετικά με προτιμήσεις για επαγγέλματα , για
συνθήκες εργασίας , ευκαιρίες που παρουσιάζονται και τα μελλοντικά
σχέδια .
Ευκαιρίες για μη αμειβόμενη μικρής διάρκειας απασχόληση (
εμπειρία ) στην επιχείρηση ενός φίλου ή συγγενή , ακόμη και σε θέση που
δεν θα ήταν της προτίμησής του .
Οικονομική στήριξη για τη συμμετοχή σε σεμινάρια άτυπης εκπαίδευσης –
κατάρτισης .
Ενημέρωση από φυλλάδια και άλλες πηγές , σε θέματα απασχόλησης και
κατάρτισης καθώς και σχετικά σχόλια .
β . Μετάβαση των Νέων από την Εργασία σε Κατάσταση Ανεργίας .
Λόγω των τελευταίων κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων στην Ευρώπη
γενικά και στη χώρα μας , είναι πολύ πιθανό ένα νέο άτομο να χρειαστεί να
περάσει από μια περίοδο ανεργίας και γι ’ αυτό χρειάζεται η ανάλογη
προετοιμασία και στήριξη του νέου από τους πολύ δικούς του ανθρώπους .
Στην περίπτωση που ο νέος χάσει την εργασία του για οποιοδήποτε λόγο
(, εγκατάλειψη της εργασίας για προσωπικούς λόγους κτλ ), η
οικογένεια και πάλι θα σταθεί στο πλάι του με :
 Προσωρινή οικονομική του κάλυψη κατά το δυνατόν .
 Συζήτηση σε κλίμα κατανόησης , σε σχέση με τα νέα δεδομένα και
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας αλλά και τις προσπάθειες που πρέπει ο
ίδιος να ξεκινήσει , ώστε να ανταποκριθεί στο σύγχρονο εργασιακό
περιβάλλον .
 Στήριξη στις πιθανές αποτυχίες να ξαναβρεί εργασία .
 Διευκόλυνση για προσωρινή απασχόληση ( και άμισθη ).
 Συνεχή ενημέρωση σχετικά με σεμινάρια επανακατάρτισης και ευκαιρίες
απασχόλησης .
 Ενθάρρυνση να αποκτήσει όσο το δυνατόν περισσότερα επαγγελματικά
εφόδια , για παράδειγμα να μάθει ή να τελειοποιήσει τις γνώσεις του σε μια
ξένη γλώσσα , να παρακολουθήσει μαθήματα Η /Υ, να
παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με το χώρο και το αντικείμενο
εργασίας που τον ενδιαφέρει , κτλ .
γ . Η Μετάβαση σε Άλλο Εργασιακό Περιβάλλον
Παρόλο που η μετάβαση αυτή είναι και σύντομη και δεν περικλείει
κινδύνους , ενώ αντίθετα συνήθως σηματοδοτεί αναβάθμιση και κρύβει
προσδοκίες επιτυχίας , η οικογένεια μπορεί και πάλι να προσφέρει :
 Ενθάρρυνση για τη χάραξη νέας προοπτικής .
 Πληροφορίες για τη νέα θέση εργασίας από συγγενείς , φίλους κτλ .
 Ευκαιρίες νέων επαφών – γνωριμιών , μέσω του οικογενειακού κύκλου .
 Συζητήσεις γύρω από τις απαιτήσεις της νέας θέσης και τις εμπειρίες του
ατόμου στη καινούργια του δουλειά .
Η Μετάβαση των Νέων στον Κόσμο των Ενηλίκων
Μετάβαση από την νηπιακή στην παιδική ηλικία , από την παιδική στην
εφηβική , μετάβαση από την εφηβεία στην ωριμότητα και την αυτονόμηση ,
δημιουργία σοβαρού δεσμού , γάμος , σοβαρή αναπηρία , διαζύγιο , απώλεια
του συντρόφου , είναι χαρακτηριστικές μεταβάσεις που βιώνει ή μπορεί να
βιώσει ένα άτομο . Αν η οικογένειά του βοηθήσει , και θα μπορούσε να
βοηθήσει , ανάλογα με τις συνθήκες , στην ουσία προλαβαίνει και υποκαθιστά
το Σύμβουλο . Ως παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε τη μετάβαση ενός
ατόμου από την εφηβεία στην ωριμότητα και την αυτονόμηση .
Η συμπεριφορά του εφήβου χαρακτηρίζεται από αντιδράσεις προς τους
γονείς , αμφισβήτηση , μεταπτώσεις , ίσως και τάσεις απομόνωσης . Σιγά - σιγά
όμως , ακολουθώντας τα πρότυπα και τις ιδέες του , ολοκληρώνει το σύστημα
των αξιών του και ωριμάζει . Φαίνεται πιο κατασταλαγμένος , μένει πιο
σταθερός στις φιλίες του , διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά τον εαυτό του και
το μέλλον του και , ανάλογα με τις συνθήκες και την πορεία που έχει χαράξει
οδεύει προς την ανεξαρτητοποίηση . Πρόκειται για διαδικασία που κρατάει
αρκετό καιρό , ίσως χρόνια . Γι ’ αυτό και οι γονείς μπορούν και πρέπει να
ενισχύσουν το νέο άτομο στην πορεία του αυτή με :
 Δημιουργία και διατήρηση μέσα στο σπίτι , κλίματος κατανόησης ,
αποδοχής , αγάπης .
 Προσφορά αρκετού χρόνου για συζητήσεις και συντροφιά με το έφηβο .
 Καθημερινή απόδειξη της εμπιστοσύνης τους προς αυτόν .
 Ανάθεση ευθυνών , ώστε σταδιακά να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες .

Διατσέντα Φανού-Φουσκαρίνη

Συμβουλές για υποψήφιους φοιτητές

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Γυμνασίου Λεχαινών
Λεχαινά lούνιος 2009
Υπεύθυνη καθηγήτρια, Σύμβουλος ΣΕΠ: Διατσέντα Φανού Φουσκαρίνη
Η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου μπορεί να οδηγήσει τους υποψήφιους φοιτητές στο δρόμο που θα ικανοποιήσουν τα όνειρά και τις προσδοκίες τους, ώστε να ζήσουν τη ζωή που τους αξίζει.
Πριν να προβούν στη διαδικασία συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού δελτίου όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν κατά νου ότι αυτό κρύβει παγίδες όπως και ευκαιρίες αν κάποιος λειτουργήσει με έγκυρη πληροφόρηση, αυτογνωσία και περίσκεψη προσέχοντας τα εξής σημεία:
1. Να είναι σωστά ενημερωμένος για τις σχολές και τα τμήματα που θα δηλώσει.
Να έχει ερευνήσει όχι μόνον αν έχουν θετικό ισοζύγιο στην αγορά εργασίας μα και τα μαθήματα που διδάσκονται στις σχολές που φαίνεται να συγκεντρώνουν την προτίμησή του.( πληροφόρηση μπορείς να έχει από τους Οδηνούς Σπουδών, των Πανεπιστημίων , τα ΓΡΑΣΕΠ. το ΚΕΣΥΠ και από την ιστοσελίδα του ΣΕΠ στο ΥΠΕΠΘ: http:// sep. pi-schools.gr
Είναι αδύνατο να έχει ο φοιτητής ενδιαφέρον και υψηλή επίδοση στις σπουδές του αν τα μαθήματα κατ’έτος αποτελούν για τον υποψήφιο άχθος αρούρης.
2. Επειδή κανένα πανεπιστημιακό τμήμα και καμιά σχολή δεν μπορεί να εγγυηθεί απορρόφηση γρήγορη στην αγορά εργασίας το δέον είναι ο υποψήφιος να συμπεριλάβει σχολές που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά του και τις δεξιότητές του, ξεκινώντας από σχολές που οδηγούν σε επαγγέλματα σχετικά με ικανότητες και ταλέντα που μπορεί να αφορούν και τα 2 επιστημονικά πεδία. Αν κάποιος ενδιαφέρεται για επαγγέλματα προσφοράς στον άνθρωπο, ανθρωπιστικά επαγγέλματα, μπορεί να δηλώσει π.χ. παιδαγωγικές σχολές καθώς και στρατιωτικές .Είναι σίγουρο ότι αυτοί που κάνουν σπουδές με ψυχή και καρδιά, ζήλο και μεράκι γίνονται επιτυχημένοι επαγγελματίες και ισορροπημένοι πολίτες.
3. Ακόμη πρέπει με προσοχή να επιλέξουν τμήματα που δίνουν πλατιά και γενική γνώση καθότι η πρώιμη , προπτυχιακή εξειδίκευση αφαιρεί από τους υποψηφίους τη δυνατότητα να είναι πιο ευέλικτοι και με περισσότερες επιλογές στην αγορά εργασίας καθώς επίσης να μπορούν να κάνουν στη συνέχεια μεταπτυχιακές σπουδές με μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά και σε σχέση με το πραγματικό ενδιαφέρον του φοιτητή προϊούσης της ηλικίας , καθώς και με τη ζήτηση της αγοράς. Έχει φανεί σε έρευνες ότι π.χ. οι καλύτεροι managers είναι αυτοί που προέρχονται από ανθρωπιστικές σπουδές με εξειδίκευση στη συνέχεια στον τομέα του management , διότι έχουν από τις προπτυχιακές σπουδές τους υψηλό υπόβαθρο στον τομέα άνθρωπος και επικοινωνία.
4. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν όλες τις σχολές και των δύο επιστημονικών πεδίων ξεκινώντας από τις σχολές πρώτης προτίμησης χωρίς να υπολογίζουν τις περσινές βάσεις μα με γνώμονα το πραγματικό ενδιαφέρον.
5. Είναι λάθος να διαλέγουμε πόλεις που θα σπουδάσουμε και όχι σχολές που πραγματικά επιθυμούμε. Αν δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα επιλέγω σχολές της προτίμησή τους σε όλες τις πόλεις που υπάρχουν.
6. Αν οι υποψήφιοι έχουν να διαλέξουν ανάμεσα σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα (ΑΕΙ) ή ΤΕΙ που είναι πιο κοντά , θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την οικονομική κατάσταση της οικογένειας την αρτιότητα των υποδομών και την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών είτε του ΑΕΙ είτε του ΤΕΙ και ν α γνωρίζουν αν επιλέξουν το ΤΕΙ , ότι μπορούν είτε με κατατακτήριες σπουδές π.χ. από ΤΕΙ Μηχανολογίας να εισαχθούν στο Πολυτεχνείο, σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, είτε με μεταπτυχιακές σπουδές να εξειδικευθούν σε όποιο τομέα θελήσουν.
7. Κάποιος που είναι πολύτεκνος επίσης να γνωρίζει ότι μπορεί με μετεγγραφή να περάσει σε σχολή της αρεσκείας του με λιγότερα μόρια, αρκεί να γνωρίζει καλά το νόμο περί μετεγγραφών και τις αντιστοιχίες των τμημάτων .


ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ