Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

Γυναικεία ανεργία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ, ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Η παγκόσμια ημέρα της γυναίκας κλείνει την επέτειο των 100 χρόνων.
Με την ευκαιρία αυτή πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη πρόοδος στην ισοτιμία ανδρών και γυναικών τα τελευταία χρόνια, και ως προς την ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση και στην κατάργηση των διακρίσεων στο χώρο της εργασίας, καθώς και στην προστασία της μητρότητας.
Δυστυχώς όμως απομένουν πολλά να γίνουν και οι γυναίκες εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, και να πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, καθώς δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας όπως οι άντρες.

Μάλιστα οι γυναίκες στην Ελλάδα αμείβονται κατά 22,2% χαμηλότερα από τους άνδρες καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους, έναντι του 17,5% κατά μέσο όρο στην ΕΕ σύμφωνα με στοιχεία της EYROSTAT.
Οι χαμηλότεροι μισθοί σημαίνουν και χαμηλότερες συντάξεις, για το λόγο αυτό ο κίνδυνος για τις ηλικιωμένες γυναίκες να περιπέσουν σε ένδεια και φτώχεια είναι μεγάλος.
Πράγματι τα στοιχεία της EYROSTAT αναφέρουν ότι το 22% των γυναικών άνω των 65 ετών κινδυνεύει από φτώχεια ενώ για τους άνδρες το αντίστοιχο ποσοστό είναι 16%.

΄Ετσι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής επιτροπής μια γυναίκα αμείβεται κατά 17,5% λιγότερο από έναν άνδρα, ώστε να έχουμε το εξής παράδοξο: μια γυναίκα να χρειάζεται 418 ημέρες το χρόνο για να έχει τον ανδρικό μισθό.
Επίσης η ανισότητα αντανακλάται και στις διευθυντικές θέσεις ώστε να έχουμε μόλις το 3% των γυναικών να προΐστανται σε υψηλόβαθμες διευθυντικές θέσεις στην ΕΕ.
Και βεβαίως έχει επιδεινωθεί η γυναικεία ανεργία και λόγω της παγκόσμιας κρίσης μα και της κρίσης που περνάει ο τομέας των υπηρεσιών στην αγορά εργασίας που θεωρείται το εργασιακό προπύργιο των γυναικών, αλλά και γενικότερα εξαιτίας του γεγονότος ότι οι γυναίκες αποτελούν ένα ευάλωτο ή ευπαθές τμήμα του πληθυσμού στην εργασία.

Αυτή η μεγάλη κρίση πρέπει να αποτελέσει μια ευκαιρία για να δούμε την αποτυχία μας ως ευρωπαϊκή κοινωνία, να προχωρήσουμε την ισότητα ανδρών και γυναικών, νέων και μη προνομιούχων στην εργασία.
Είναι καιρός για νέες προσεγγίσεις , για τη μετάβασή μας σε νέους οικονομικούς τομείς.
Ένα καλό εργαλείο για τη δύσκολη συγκυρία που βρισκόμαστε στην Ηλεία και στη Δυτική Ελλάδα που οι δείκτες της ανεργίας είναι υψηλοί, και για τη γυναίκα ακόμη υψηλότεροι για την ενίσχυση λοιπόν της γυναικείας και νεανικής απασχολησιμότητας, αποτελεί το εναλλακτικό μοντέλο οικονομίας, το μοντέλο της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας καθώς και οι συνεταιρικές μορφές οργάνωσης, παράλληλα με τη συμβατική οικονομία της αγοράς.

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο ανάπτυξης 9.000.000 άνθρωποι στην Ευρώπη έχουν εργασία, αποδίδοντας συγχρόνως στις τοπικές κοινωνίες κοινωνικές υπηρεσίες που αδυνατεί το κράτος να παρέχει. Είναι καιρός πια και για τη Ελλάδα.
Πολύ σύντομα θα αναφερθώ στο τι ακριβώς είναι η κοινωνική οικονομία.

Ως Κοινωνική Οικονομία λοιπόν ορίζεται ο χώρος της οικονομίας που βρίσκεται ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα της οικονομίας και στον οποίο διεξάγονται οικονομικές δραστηριότητες με κοινωνικούς σκοπούς και στόχους.
Αποτελείται από οικονομικές δραστηριότητες επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών των οποίων η ηθική, ο τρόπος λειτουργίας και οι στόχοι εστιάζουν, βλέπουν στην ανάπτυξη δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες των ανθρώπων, στην απασχόληση και στην εξυπηρέτηση του συλλογικού οφέλους ή τουλάχιστον στην εξυπηρέτηση των μελών που κάθε φορά απαρτίζουν τους κοινωνικούς αυτούς φορείς.

Σε πολλές χώρες της ΕΕ οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας αποτελούν σημαντικό τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας. Στη Γαλλία το 10% των εργαζομένων απασχολούνται σε κοινωνικές επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν το 10% του ΑΕΠ, όπως και στην Ισπανία, που αν και στα ίδια ποσοστά συμμετοχής ως προς το ΑΕΠ απασχολείται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας το 14% του εργατικού δυναμικού.

Σε αυτή λοιπόν την δύσκολη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε (υψηλή ανεργία, φτώχεια, δημοσιονομική συρρίκνωση) η ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής οικονομίας θα μπορούσε να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση τόσο για την επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης και την καταπολέμηση των διακρίσεων και του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας που πλήττουν συνεχώς διευρυμένα τμήματα του πληθυσμού (γυναίκες, νέους, άνδρες άνω των 55 ετών κ.λπ.) όσο και για την ενίσχυση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών οι οποίες στη χώρα μας και την περιοχή μας είναι πολύ ισχνές. Η ενεργοποίηση δε του εθελοντισμού είναι κομβικό σημείο για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κοινωνικές ανάγκες και να επιλυθούν κοινωνικά προβλήματα στην βάση της αρχής της αλληλεγγύης καθότι όπως προανέφερα ελλείπουν εκείνες οι δομές που θα καλύψουν τα ολονέν διογκούμενα κοινωνικά προβλήματα.

Συνοψίζοντας, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι με την οργάνωση και ενίσχυση του τομέα της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο στην Ηλεία και με την ταυτόχρονη αξιοποίηση όλου του φάσματος των πεδίων ανάπτυξης, υπηρεσιών και προϊόντων του τομέα αυτού, όπως είναι τα πεδία, ποιότητα ζωής, περιβάλλον, πολιτισμός, δημιουργία βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων εργασίας, κοινωνική συνοχή, ανάπτυξη κοινωνικού κεφαλαίου, θα τολμούσα να πω ότι η γυναικεία ανεργία, η ανεργία των νέων, των απολυμένων, των αγροτισσών στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του νομού μας, των κατοίκων των πυρόπληκτων περιοχών θα ήταν δυνατόν να μειωθεί σημαντικά και στην χώρα μας αλλά και στην περιοχή μας.

Έτσι οι δυνάμεις της κοινωνίας πολιτών , οι ΜΚΟ, τα σωματεία και οι διαφόρων μορφών συνεταιρισμοί στους οποίους σε ένα μεγάλο βαθμό είναι ενεργοποιημένες και γυναίκες, σύμφωνα με νομοσχέδιο που βγαίνει στην διαβούλευση το επόμενο διάστημα θα μπορούν να μετατραπούν σε κοινωνικές επιχειρήσεις σε τομείς αντίστοιχους των ενδιαφερόντων τους όπως:
Αναφέρω παραδείγματα,
1. Μονάδα βιολογικών προϊόντων
2. συνεταιρισμός εκπαιδευτικών
3. Εταιρία παροχής υπηρεσιών σε Α με Α, παιδιά ηλικιωμένους κλπ
4. Επιχειρήσεις δια βίου εκπαίδευσης(ΚΕΚ)
5. ξενώνες ή αγροτουριστικές μονάδες
6. Εταιρία φύλαξης κτηρίων
7. δημιουργία χώρων ψυχαγωγίας(ιντερνετ καφέ, παιδότοπος κ.α.
8. Παροχή υπηρεσιών προστασίας περιβάλλοντος(πάρκα, πλατείες, δάση ακτές)
Τι προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο- Διευκολύνσεις

· Κατά 50% μειωμένες οι ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ
· 18% μόνο ο φορολ. Συντελεστής
· Χρηματοδότηση από τον κουμπαρά των 160 εκατ. Από το ταμείο κοιν. Οικον.
· Ευκολία για ένταξη στον νέο αναπτυξιακό νόμο.
· Το 45% των κερδών επανεπενδύεται σε κοινωνικούς σκοπούς
· Το 5% πηγαίνει στα αποθεματικά
· Μόνο το 50% διανέμεται στους εταίρους
· Επειδή πιστεύω ακράδαντα στη γυναικεία δύναμη και πρωτοπορία, θεωρώ ότι οι γυναίκες θα προωθήσουν τέτοιου είδους επιχειρηματικότητα ώστε και να καταπολεμηθεί η ανεργία αλλά και οι τοπικές κοινωνίες να ανακουφιστούν με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών που το κράτος αδυνατεί μέχρι σήμερα να παρέχει.
Σας ευχαριστώ πολύ ।
Διατσέντα Φανού Φουσκαρίνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου